70 000 onödiga frakturer om året – utmaning för politiker och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där vård av patienter med osteoporos, benskörhet, diskuterades. För en gångs skull i debattsammanhang var samtliga deltagare rörande överens – det finns stora brister i sjukvården som måste åtgärdas för att alla de patienter som borde få behandling faktiskt ska få den.

Bakgrunden till onsdagens seminarium, som leddes av journalisten Carin Hjulström, är att hälften av alla kvinnor i Sverige någon gång under livet drabbas av en fraktur till följd av osteoporos, men alltför sällan utreds om orsaken är just benskörhet. I dag ges behandling till omkring 14 procent av dem som borde ha det. Det är katastrofalt dåligt, i ett första steg är det rimligt med målsättningen att omkring 60 procent av patienter med benskörhet bör behandlas.

Hur Sverige ska komma tillrätta med detta debatterades av en panel bestående av landstingspolitiker och företrädare för sjukvården, och samtliga paneldeltagare höll med om att bristerna i osteoporosvården är stora.

– Det är en stor fråga. Vi har definitivt en läxa att göra för i dag fungerar det inte optimalt. Det handlar till stor del om hur vi utformar de ekonomiska styrsystemen i vårdkedjan, men hur vi arbetar preventivt för att minska risken för fallskador är också viktigt, sade Tomas Eriksson (MP), vice gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Ett problem som identifierades under debatten var de flaskhalsar som uppstår i själva vårdkedjan, med patienter som ramlar ur systemet i övergången mellan sjukhusvård och vårdcentral.

– Den stora flaskhalsen är bristen på kommunikation. Vi ser inte patienten hos oss på vårdcentralen. När en frakturpatient lämnar akuten tar det stopp, och vi vet inte om att patienten finns, sade Anders Lindh, verksamhetschef och allmänläkare, Husläkarna i Österåker.

– Det kan inte få fortsätta såhär. Men jag tror att vi kommer att kunna få ordning på det. Vi måste utveckla effektiva vårdprocesser så att alla vet vem som ska göra vad, och vi måste utforma smarta mål som faktiskt fångar det vi vill uppnå, sade Marie Morell (M), landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget i Östergötland.

Bristen på samarbete mellan landstingen är också ett problem som diskuterades under seminariet.

– Sverige består av 21 olika landsting. De har väldigt olika ledningssystem och väldigt olika möjligheter. Samtidigt är Sverige ett litet land och vi har faktiskt ett krav på oss att ge en jämlik vård. Jag tror att vi har väldigt mycket att vinna på att hjälpas åt, att ta lärdom av dem som kommit längst, sade Tony Holm, utvecklingsledare för Kunskapsbaserad vård i Västra Götalandsregionen.

Eva Ribom Bornefalk, överläkare och endokrinolog vid Hallands sjukhus i Halmstad, som även höll ett inledande föredrag om sjukdomen, sammanfattade vad som behöver ske för att vården av patienter med osteoporos skall förbättras i Sverige.

– Vi måste se till att patienten kommer vidare från ortopeden efter sin fraktur. Vi måste se till att primärvården faktiskt fångar upp patienten. Och slutligen måste vi se till att patienten själv får en ökad kunskap, sade hon och fortsatte:

– Osteoporos är den enda diagnos som det lönar sig ekonomiskt att behandla. Landstingen tjänar faktiskt pengar på att ge läkemedel till riskpatienter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Lindahl

Informationschef/ Public Affairs Manager MSD
Tel: +46 70-355 08 98
E-post: cecilia.lindahl@merck.com

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige

Dokument & länkar