Ny app hjälper personer med hiv att hålla koll på sina symtom

Eftersom behandlingen mot hiv är livslång är det viktigt att personer med hiv får en behandling som både är effektiv och som ger så få symtom som möjligt. Dagens behandlingar kan ge biverkningar som påverkar livskvaliteten. Med MSDs nya app Logga Hälsan kan man systematiskt föra dagbok över sina symtom och besvär. Genom att diskutera dem med sin vårdkontakt kan man kanske justera eller byta till en behandling som ger lindrigare eller färre symtom och därmed gör att man mår bättre. I appen finns även påminnelsefunktioner.

- När man har en kronisk sjukdom är det viktigt att vara medveten om sin behandling och de biverkningar som kan vara kopplade till den. Oavsett diagnos kan man själv försöka påverka om det finns en möjlighet att få en bättre livskvalitet. Ett sätt är att vara uppmärksam på olika besvär och symtom. Ibland är man kanske inte ens medveten om att ett besvär faktiskt kan vara en biverkning av behandlingen eftersom man ”vant sig” vid besväret. Om man för dagbok över sina symtom är chansen större att man kan koppla besvären till en medicin, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.

- När man dagligen tar många olika mediciner är det oerhört viktigt att ha koll och att ta dem vid rätt tid för att få bra effekt och undvika resistens. Att få förinställda påminnelser kan vara en bra hjälp, fortsätter Peter Månehall.

Med den ifyllda dagboken som underlag kan man diskutera symtomen med sitt vårdteam. Kanske kan behandlingen justeras eller ändras så att symtomen lindras. Följande funktioner finns i appen:

  • Föra dagbok över symtom
  • Medicinlista
  • Påminnelser när medicin ska tas
  • Påminnelser om vårdbesök
  • Virusnivåer

Appen är gratis och laddas ner i AppStore. Sök på Logga Hälsan.

För mer information, vänligen kontakta
Cecilia Lindahl
Informationschef/public affairs manager, MSD
Mobil: 070-355 08 98
E-post: cecilia.lindahl@merck.com

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar