Patientens villkor i fokus när sjuksköterskors forskning prisas

Om patienten själv bestämmer, vad skulle forskningen inom reumatologi då fokusera på? Och vad betyder kroppsmedvetande och sinnesstämning för upplevelsen av sjukdomsrelaterade besvär? Årets stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi tillfaller de två forskare som söker svar på dessa frågor. Stipendiet delas ut idag vid FRS:s studiedagar i samband med Svensk Reumatologisk förenings vårmöte som hålls i Malmö den 18-20 april.

Stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi delas ut av Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) och läkemedelsföretaget MSD. Stipendiet delas ut årligen och i år får sjuksköterskorna Ulrika Bergsten och Helena Lööf dela på de 40 000 kronorna.

Ulrika Bergsten, doktor i omvårdnad vid FoU-centrum Spenshult och Axess Medica (Spenshults sjukhus), får stipendiet för sitt projekt att tillsammans med patienter kartlägga och beskriva nya forskningsområden inom reumatologin, områden som inte tidigare studerats men som identifieras som viktiga av patienterna själva.

– I samverkan med Reumatikerförbundet och deras forskningspartners kartlägger vi för patienterna viktiga områden där forskning saknas. Det handlar i stor utsträckning om vardagsnära problematik som inte uppmärksammats av vården tidigare. Exempel kan vara hur olika hjälpmedel fungerar, eller hur patientens ekonomiska situation förändras i och med sjukdomen, säger Ulrika Bergsten.

Stipendiat nummer två, Helena Lööf som är doktorand vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet, får stipendiet för forskning som syftar till att främja reumatologipatienters hälsa och välbefinnande. Hon studerar kroppsmedvetande i relation till emotioner, emotionsreglering och sjukdomsrelaterade besvär hos patienter med reumatoid artrit.

– Jag är väldigt glad och tacksam för det här stipendiet. Mina forskningsstudier utgår från ett biopsykosocialt perspektiv. En RA-diagnos ställer ofta olika krav på en person att lära sig leva med och hantera sin sjukdom i vardagen, även på ett emotionellt och socialt plan. Utifrån ett sådant angreppssätt ses de biologiska, psykologiska och sociala behoven och resurserna hos en person, säger Helena Lööf.

Helena Lööf ser att de forskningsstudier hon ägnar sig åt idag så småningom framöver skulle kunna leda till utökat stöd för patienterna, via ex. patientutbildningsprogram.

Länk till foton stipendiater:
http://www.msd.se/press/bildbank/pressmeddelanden1/msd-stipendium-sjukskoterskor-reumatologi-2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne-Lie Öberg
Informationschef, Public Affairs Manager, MSD
Mobil: +46 (0)704-66 35 94
E-post: anne-lie.oberg@merck.com

Ulrika Bergsten
FoU-Centrum Spenshult
Tfn: +46 (0)35-263 50 00
E-post: ulrika.bergsten@spenshult.se

Helena Lööf
Sophiahemmet Högskola
Tfn: +46 (0)8-406 28 75
E-post: helena.loof@shh.se

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Taggar:

MSD

Om oss

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Dokument & länkar