Pressinbjudan seminarium: Nationella riktlinjer – ryggraden i svensk sjukvård?

Ny kartläggning – när blir de nya riktlinjerna verklighet i landstingen?
De flesta landsting säger sig vara väl förberedda för att hantera de nya riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Samtidigt kan endast ett fåtal landsting svara på när vård enligt riktlinjerna också kommer att bli verklighet för patienterna. Detta visar en färsk rapport som kommunikationsbyrån Comma tagit fram på uppdrag av MSD. Rapporten presenteras den 5 juli i Visby, vid ett seminarium som MSD arrangerar tillsammans med Reumatikerförbundet.

Under våren publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Riktlinjerna är avsedda att vara ett stöd för styrning och ledning inom alla nivåer av hälso- och sjukvården. De innehåller rekommendationer inom reumatoid artrit, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, osteoporos och artros. Rekommendationerna i riktlinjerna förväntas bland annat medföra att människor med dessa sjukdomar får förbättrad hälsa, höjd livskvalitet och bättre funktionsförmåga.

Men för att detta ska bli verklighet måste landstingen också satsa resurser för att genomföra de förändringar av vården som krävs.

Vilken beredskap och vilja har svenska landsting och regioner för att göra verklighet av nationella direktiv om effektiv sjukvård? Vid seminariet som MSD arrangerar tillsammans med Reumatikerförbundet kommer detta att diskuteras av representanter från oppositions- och allianspolitiker på riks- och landstingsnivå.

Rapporten kommer att presenteras av MSD vid torsdagens seminarium.


Fakta seminariet: Nationella riktlinjer – ryggraden i svensk sjukvård?
Tid: Torsdagen den 5 juli, kl 10.30–12.00
Plats: Clarion Hotel Wisby (Strandgatan 6), lokal: Erlanderska rummet
Lättare lunch serveras efter seminariet.

Medverkande:
Välkomnar: Mike Nally, VD, MSD Sverige
Inledningstalare: Ingemar Petersson, överläkare och enhetschef Epi-centrum Skåne
Panelen:
Karin Johansson (KD), statssekreterare, Socialdepartementet
Ingrid Lennerwald (S), 1:e vice ordförande sjukvårdsdelegationen Sveriges Kommuner och Landsting
Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd Stockholms Läns Landsting
Helén Eliasson (S), regionråd Västra Götalandsregionen
Fredrik Larsson (M), landstingsråd, Värmlands Läns Landsting
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
Moderator: Lennart Ekdal, TV-profil, samhällsjournalist


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne-Lie Öberg
Informationschef/Public Affairs Manager, MSD
Mobil: +46 (0)704-66 35 94
E-post: anne-lie.oberg@merck.com

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige

Taggar:

Om oss

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Dokument & länkar