BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2000

Omsättningen ökade till 121 Mkr (88 Mkr) Resultatet uppgick till –22 Mkr (-48 Mkr) Ompositionering med fokus på publika miljöer och skräddarsydda lösningar har skett Utökning av försäljningskanaler i linje med ompositioneringen fortsätter i Europa Mindre kostnadskrävande verksamhet och starkare marknadsposition ger goda förutsättningar för innevarande år Frågor med anledning av denna rapport besvaras av : Jonathan Nilsson, VD Tel. 040-14 35 38, 0709-74 35 38 e-mail: jonathan.nilsson@multiQ.se

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar