Delårsrapport från MultiQ

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 · Faktureringen för första kvartalet uppgick till 18,2 Mkr (23,7 Mkr) · Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -3,0 Mkr (-4,6 Mkr) Genombrott på Engelska marknaden, leveranser under Q2-Q3 Samarbetsavtal tecknat med Metro, Ford och SAS Förbättrat resultat förväntas för kommande kvartal Positivt kassaflöde och kostnadssänkningar enligt plan Kommande rapporttillfällen Bolagsstämma 4 juni 2003 Rapport kvartal 2 31 juli 2003 Rapport kvartal 3 30 oktober 2003 Bokslutskommuniké 3 februari 2004 Årsredovisningen finns tillgänglig hos MultiQ och sänds ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen finns även tillgänglig på MultiQs hemsida www.multiq.se. Malmö 2003-05-06 MultiQ International AB (publ) Jonas Wästberg, VD Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonas Wästberg, VD Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00 E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se Johan Hernmarck, Styrelseordförande Tfn: 08-614 00 01, 0705-20 60 60 E-Mail: johan.hernmarck@itprovider.com För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiq.se Revisorernas granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisnings-lagarna. Åke Stenmo Thomas Anvelid Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030505BIT01040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030505BIT01040/wkr0002.PDF Hela rapporten

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar