MultiQ - Delårsrapport Jan - Sep 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2003 * Faktureringen för perioden uppgick till 51,3 Mkr (85,9 Mkr) * Resultat före skatt för perioden uppgick till -7,3 Mkr (-11,9 Mkr) * Resultat per aktie uppgick till -0,32 kr (-0,54 kr) * Fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten * Orderstock om 66 MSEK * Strategiskt viktigt produktions och marknadssamarbete med IGEL Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonas Wästberg, VD Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00 E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se Peter Ahlgren, Styrelseordförande Tfn: 0708-15 09 91 E-mail: peter.ahlgren@multiQ.se För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar