MultiQ förvärvar Cygates verksamhet inom Digital Skyltning

MultiQ förvärvar en verksamhet av Cygate benämnd Digital Media Distribution, DMD. Cygate är en av Sveriges ledande systemintegratörer och en del av Telias företagsaffär.  I den överlåtna verksamheten ingår digital skyltning och bokningssystem för konferensrum.

Fortsatt satsning på tillväxt gör att MultiQ kommer erbjuda anställning till de medarbetare hos Cygate som arbetar med DMD-verksamheten och som berörs av affären. MultiQ och Cygate inleder även i och med denna affär ett långsiktigt samarbete för att möta det fortsatta behovet av DMD tjänster från Cygates kunder.

”Denna del av Cygates verksamhet passar mycket väl in hos oss. Digital Skyltning är en stor del av MultiQs verksamhet och här får vi nu många nya kunder. Rumsbokning blir en ny produkt i vårt erbjudande. Vi ser mycket fram emot att få många nya kompetenta kollegor på vårt kontor i Stockholm, samt ett samarbete med Cygate som kan öppna ytterligare affärsmöjligheter för oss.” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

”Vi tycker vi kommit fram till en bra lösning för vår DMD verksamhet, både för kunder och medarbetare. MultiQ har rätt förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla DMD verksamheten och ta den till nästa nivå.” säger Fredrik Sidmar, VD på Cygate.

Affären motiveras för MultiQ av en ökad kundbas samt långsiktiga synergieffekter och en konsolidering av marknaden. Den övertagna verksamheten omsätter cirka 15-20 MSEK per år. Affären förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan 2018. Finansiering av förvärvet ryms inom befintliga kreditramar.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.   Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 08:45 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på
http://www.multiq.com/.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar