MultiQ inleder produktions- och marknads- samarbete med Igel

MultiQ Products AB inleder ett spännande samarbete med Igel Technology GmbH, en av Europas ledande tillverkare av tunna klienter, avseende en gemensam produkt. Båda bolagen är snabbväxande och starka inom sin respektive nisch varför ett samarbete ter sig mycket naturligt. Samarbetet är mångfasetterat men omfattar inledningsvis främst två delar, produktions- och marknadssamarbete. MultiQ kommer att tillverka en bildskärm med integrerad tunn klient från Igel. Produkten, en komplett arbetsstation, kommer att ingå i Igels ordinarie produktsortiment och marknadsföras under varumärket Igel över hela Europa och även i USA. MultiQ kommer även att marknadsföra produkten inom vissa segment. Igel, med säte i Tyskland kommer också att marknadsföra MultiQs standardsortiment av robusta, kundanpassade platta bildskärmar genom sina egna säljkanaler och distributörer. MultiQs och Igels produkter kompletterar varandra väl och säljs ofta vid samma tillfälle redan idag varför samarbetet är naturligt. MultiQ ser mycket positivt på ett samarbete. Produktionsmässigt omfattar det inledningsvis mellan 5 - 10 miljoner i fakturering under 2004 men den stora fördelen för oss är att vi får tillgång till en hel rad nya kundsegment som vi ej bearbetar idag. Vi får även tillgång till en produkt som många av våra befintliga kunder efterfrågar. Slutligen så kommer samarbetet att möjliggöra att nya marknader bearbetas gemensamt vilket är kostnadseffektivt. De båda bolagen tänker och agerar på marknaden på ett mycket snarlikt sätt. Marknadssamarbetet har redan startat medan en bildskärm med integrerad tunn klient kommer att släppas på marknaden inom ca 3 månader. För frågor eller ytterligare information vänligen kontakta: MultiQ Products AB: Jonas Wästberg, VD MultiQ Products AB. Tfn: 040-14 35 38, fax: 040-14 35 01, mobil: 0709-74 35 00 E-post: jonas.wastberg@multiQ.se Peter Ahlgren, styrelseordförande i MultiQ International AB Mobil: 0708 15 09 91 IGEL Technology GmbH Matthias Timmermann Tel: +49 (0)421 / 1769 245, fax: +49 (0)421 / 1769 302 E-post: marketing@igel.de http://www.igel.de Se även www.multiQ.se, där nerladdningsbara bilder finns.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar