MultiQ sluter första åter- försäljaravtalet i USA

Malmöföretaget MultiQ fortsätter sin satsning på custom design och tar nu steget in på den amerikanska marknaden. Företaget har undertecknat ett återförsäljaravtal med MTI Distribution Inc. i Florida avseende försäljning av MultiQs kundanpassade platta bildskärmar i USA. Introduktionen på den amerikanska marknaden är en naturlig följd efter att framgångsrikt under året introducerat konceptet i Norden och på de större marknaderna i Europa. Kundanpassade bildskärms-lösningar innebär att kunden kan få skärmen specialanpassad till företagets profil. T ex med valfri färg på chassit och med den egna logotypen på baksidan, som oftast är den viktigaste exponeringsytan. - Den amerikanska marknaden är stor men svår. I MTI har vi funnit en samarbetspartner med erfarenhet av marknaden och med upparbetade kundkontakter. Vi är mycket nöjda med att ha funnit en partner med skandinavisk bakgrund som förstår oss mycket väl och som känns mycket dedikerad för uppgiften, säger Jonathan Nilsson, VD för MultiQ. MTI har verkat på den amerikanska marknaden sedan 1999 och har ett flertal kunder inom just detaljhandel. - Vi har arbetat med high-end platta bildskärmar på den amerikanska marknaden i många år men har hittills inte stött på någon som arbetar med MultiQs koncept med kundanpassade platta bildskärmar. Vi tror definitivt att konceptet kan tilltala stora kundgrupper inom detaljhandel och design, säger John Christensen, VD på MTI Distribution Inc. MultiQ bedömer att samarbetet kommer att bidra positivt till resultatet men med försäljningscykler på 6 - 9 månader förväntar sig MultiQ resultat först andra kvartalet 2002. Som ett led i satsningen på USA har MultiQ förstärkt sin säljorganisation genom nyrekrytering. För ytterligare information: Jonathan Nilsson, VD MultiQ Products AB Email: jonathan.nilsson@multiq.se Tfn: 040-14 35 38, Fax: 040-14 35 01 Mobil: 0709-74 35 38 John Christenssen, MTI Distribution, Inc. 3065 Mainsail Circle, STE 1000 Jupiter, Florida 33477 Tfn: 001 - 561 575 4774 Bilder på produkter och MultiQs ledning finns att hämta i JPEG format på MultiQs hemsida, www.multiQ.se.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar