NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2000

Report this content

· Omsättningen ökade med 75% till 78,9 Mkr (45,1 Mkr) · Utökning av försäljningskanaler i Europa fortgår · Resultatet uppgick till – 6,8 Mkr (-37,2 Mkr) · Försäljning av del av innehav i Mobilisys AB gav en koncernmässig vinst på 29,2 Mkr Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonathan Nilsson (VD) Tel. 040 – 14 35 38, 0709-743538 e-mail: jonathan.nilsson@multiQ.se

Prenumerera

Dokument & länkar