NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2000

· Omsättningen ökade med 75% till 78,9 Mkr (45,1 Mkr) · Utökning av försäljningskanaler i Europa fortgår · Resultatet uppgick till – 6,8 Mkr (-37,2 Mkr) · Försäljning av del av innehav i Mobilisys AB gav en koncernmässig vinst på 29,2 Mkr Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonathan Nilsson (VD) Tel. 040 – 14 35 38, 0709-743538 e-mail: jonathan.nilsson@multiQ.se

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar