Rapport från MultiQ International AB:s bolagsstämma den 5 juni 2002

MultiQ International AB:s ordinarie bolagsstämma den 5 juni 2002 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes också att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2001. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Hernmarck, Peter Ragnarsson och Göran Wågström samt nyvaldes Martin Baaz-Lindquist och Martin Gullberg. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Johan Hernmarck till styrelseordförande. För ytterligare information, kontakta: Johan Hernmarck, styrelseordförande i MultiQ International AB, tel 08-614 00 01, 0705-20 60 60 eller Martin Gullberg, VD MultiQ International AB, tel 040-14 35 00, 0709-74 35 14.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar