Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 - Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3 257 Mkr (3 380) - Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (181) - Resultat per aktie uppgick till 4,73 kronor (7,37) - Svag efterfrågan och fortsatt ogynnsam produktmix - Tidigare kostnadsreduktionsprogram på plan - Resultatutvecklingen föranleder ytterligare åtgärder För ytterligare information, kontakta: Lennart Evrell, Chief Executive Officer, telefon 08-626 63 03, lennart.evrell@munters.se Bernt Ingman, Chief Financial Officer, telefon 08-626 63 06, bernt.ingman@munters.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00950/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00950/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar