Förslag till styrelse i Munters AB (publ)

Förslag till styrelse i Munters AB (publ) Nomineringsprocessen har nu slutförts. Aktieägare representerande cirka 30 procent av samtliga aktier och röster i Munters AB föreslår bolagsstämman den 7 maj 2003 att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sju stycken utan suppleanter och föreslår omval av Berthold Lindqvist, Sören Mellstig, Bo Ingemarson, Sven Ohlsson, Lars Spongberg och Lennart Evrell samt nyval av Bengt Kjell. Anders Jagraeus har avböjt omval. Styrelsen rekommenderas att utse Berthold Lindqvist till ordförande. Bengt Kjell, född 1954, chef nya investeringar i AB Industrivärden, är även styrelseordförande i Pandox Hotellfastigheter AB och Kungsleden AB, samt styrelseledamot i Hoist International AB och Össur hf. Arvode till styrelsen föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 1.150.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. För mer information kontakta: CEO Lennart Evrell tel: 08 626 6303 mobil: 070 588 15 15 CFO Bernt Ingman tel: 08 626 6306 mobil: 070 672 74 54 VP Corp. Communications Sören Sjöström tel: 08 626 6308 mobil: 070 600 22 44 Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Verksamheten är indelad i tre geografiska regioner - Europa, Americas samt Asien. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder. Koncernen har 3 200 anställda och en omsättning på 4 700 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar