Köpoptionsprogram i Munters AB (publ)

Köpoptionsprogram i Munters AB (publ) Ordinarie bolagsstämma i Munters beslutade den 25 april 2002 att erbjuda ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner. Erbjudandet accepterades av 37 ledande befattningshavare vilka förvärvade mellan 500 köpoptioner och 15.000 köpoptioner per person. Totalt har 114.000 köpoptioner förvärvats till marknadsmässiga villkor, varav VD Lennart Evrell förvärvat 15.000 köpoptioner. Lösenpriset har fastställts till 315 kronor per aktie, motsvarande 145 procent av den genomsnittliga högsta och lägsta betalkursen på Stockholmsbörsen för Munters aktie under perioden 30 april - 7 maj 2002. Köpoptionerna kan utnyttjas för köp av aktier i Munters AB under perioden 1 september 2005 - 31 mars 2006. Handelsbanken Securities har beräknat ett marknadsmässigt pris på köpoptionerna som fastställts till 25,60 kronor per köpoption, baserat på en beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell. Optionspremien subventioneras till 40 procent av bolaget under förutsättning att anställningsförhållandet kvarstår och att optionerna fortfarande ägs vid optionernas lösenperiod. Sollentuna den 12 juni 2002 Munters AB (publ) För ytterligare information Lennart Evrell, CEO Tel: 08-626 63 03 Mob: 070-588 15 15 Bernt Ingman, CFO Tel: 08-626 63 06 Mob: 070-672 74 54 Sören Sjöström, VP Corporate Communication Tel: 08-626 63 08 Mob: 070-600 22 44 Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrin. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder i Europa, Americas och Asien. Koncernen har 2 900 anställda och en omsättning på 4 100 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar