Munters förvärvar ledande amerikansk leverantör av kyl- och ventilationssystem

Munters förvärvar ledande amerikansk leverantör av kyl- och ventilationssystem Munters har tecknat avtal om att förvärva Aerotech Inc., en ledande leverantör av evaporativa kylsystem och ventilationssystem till främst kycklingindustrin i USA. Munters är den ledande leverantören av kylsystem till kycklingindustrin utanför USA. - Förvärvet av Aerotech ligger i linje med Munters strategi att gå från att vara komponentleverantör till att leverera hela system. Vi blir nu en nyckelleverantör av evaporativa kylsystem i Nord- och Sydamerika, säger Mike McDonald, President Munters Corporation. Förvärvet av Aerotech positionerar Munters som den mest framstående globala leverantören av kylsystem. Ett liknande strategiskt steg togs för två år sedan i och med förvärvet av det italienska företaget Euroemme. Aerotech grundades 1947 och är ett familjeägt företag med huvudkontor i Mason, Michigan med ett sedan länge väl utbyggt försäljnings- och distributionsnätverk som täcker hela USA. Företaget har en lång och gedigen bakgrund med stort applikationskunnande och högkvalitativa system och produkter. Aerotech har cirka 80 anställda och hade under 2001 en nettoomsättning om cirka USD 18 miljoner. Försäljningspriset, som är maximerat till USD 10,5 miljoner, består av en fast och en rörlig del baserat på Aerotechs rörelseresultat under 2002 och 2003. Betalningen för aktierna erläggs kontant. Vid förvärvstillfället har Aerotech räntebärande skulder som uppgår till ca USD 2,0 miljoner. Vid ett antagande om en maximal utbetalning av den rörliga delen kommer förvärvet att ge upphov till goodwill och övervärden om cirka SEK 75 miljoner som kommer att skrivas av på 15 år. Munters vinst per aktie kommer att påverkas positivt 2002. För ytterligare information: Lennart Evrell, CEO Tel: 08-626 63 03 Mob: 070-588 15 15 Bernt Ingman, CFO Tel: 08-626 63 06 Mob: 070-672 74 54 Sören Sjöström, VP Corporate Tel: 08-626 63 08 Mob: 070-600 22 44 Communication Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrin. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder i Europa, Americas och Asien. Koncernen har 2 900 anställda och en omsättning på 4 100 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar