Munters förvärvar tysk marknadsledare inom brandskadesanering

Munters förvärvar tysk marknadsledare inom brandskadesanering Efter förvärvet av Polygon i Norge, tidigare i år, stärker Munters ytterligare sin position inom vatten- och brandskadesanering, genom förvärvet av brandskadesaneringsverksamheten i den tyska företagsgruppen Svt. Svt-gruppen (System- und Verfahrenstechnik GmbH) är baserad i Hamburg, Tyskland och är en ledande leverantör av service till försäkringsindustrin inom sanering av byggnader och inventarier efter brandskador. Svt har också en verksamhet för brandskyddsutrustning. Munters är en världsledande leverantör av vattenskadesanering. Munters och Svt har sedan 2000 ett nära samarbete med att erbjuda försäk ringsbolagen och deras kunder en helhetslösning efter vatten- och brandskador. Munters har förvärvat brandskadesaneringsdelen som motsvarar cirka en tredjedel av Svt. Svts brandskadesanering har en försäljning på EUR 20 miljoner med 65 anställda som arbetar i ett nätverk med 10 depåer och täcker den tyska marknaden. Förvärvet tar Munters till en ledande position inom vatten- och brandskadesanering i Tyskland. - Affären är logisk när vi tittar på den konsolidering och internationalisering som skadesaneringsindustrin genomgår. Svt blir nu del i det större och internationella Munters. Det kommer öppna nya utvecklingsmöjligheter och stärka vår marknadsposition, säger Philippe Roux, Division President Munters MCS Europe. Svts nuvarande chef för brandskadesanering, Siegfried Donner, kommer att kvarstå i sin befattning. Affären är en kombination av köp av tillgångar och aktier. Den totala köpeskillingen inkluderar ett fast pris på EUR 10,0 miljoner och en del som baseras på företagets rörelseresultat under 2002 och 2003, dock högst EUR 5,0 miljoner. Betalning erläggs kontant. Förvärvet kommer att konsolideras i Munters från 1 juli 2002 och ger upphov till goodwill och andra övervärden om högst cirka SEK 125 miljoner som kommer att skrivas av på 10 år. Munters vinst per aktie kommer att påverkas positivt 2002. För ytterligare information: Lennart Evrell, CEO Tel: 08-626 63 03 Mob: 070-588 15 15 Bernt Ingman, CFO Tel: 08-626 63 06 Mob: 070-672 74 54 Sören Sjöström, VP Corporate Tel: 08-626 63 08 Mob: 070-600 22 44 Communication Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrin. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder i Europa, Americas och Asien. Koncernen har 2 900 anställda och en omsättning på 4 100 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar