Munters hjälper till att återställa Pentagon

Munters hjälper till att återställa Pentagon Munters har en nyckelroll i arbetet att försöka återställa Pentagon efter terroristattacken den 11 september. Attacken krävde mer än 125 människors liv. Nedslaget och explosionen som inträffade när terroristerna kraschade ett kapat linjeflyg i sidan på byggnaden, förstörde mer än 15 000 m2 kontorsyta på fem våningar i det välkända amerikanska militärhögkvarteret. Vattenskador orsakade av släckningsarbetet, sprinklersystem och trasiga vattenledningar, skadade nästan 250 000 m2 av omkringliggande yta. Munters MCS, som är specialister på att mildra skadeverkningar från vattenskador, har installerat mer än 600 avfuktare som distribuerar 2,5 miljoner m3 torr luft per timme genom ett rörsystem med en sammanlagd längd av två kilometer. Utrustningen har skeppats från många av Munters 30 kontor runt om i Nordamerika. Munters är världens största vattenskadesaneringsföretag, och Pentagon är det största projektet vad avser en enskild byggnad i företagets historia. Ordervärdet är över 1 miljon dollar. "Miljontals liter vatten forsade genom byggnaden efter attacken", säger Joe Kelly, Munters distriktschef, i Washington-området. På vissa ställen var vattnet en halv meter djupt. Munters torkar en inomhusyta som sträcker sig på fem våningar och är större än 33 fotbollsplaner, allt enbart skadat av vatten," säger Kelly. Kelly tror, med en konservativ uppskattning, att Munters kan spara över 40 miljoner dollar i återuppbyggnadskostnader åt Pentagon. "Förutom de stora besparingarna, gör torkningen att dessa viktiga utrymmen kan tas i bruk flera månader tidigare än vid en återuppbyggnad. Munters var redo att påbörja saneringen omedelbart efter att katastrofen inträffat men Pentagon kunde inte ge klartecken på grund av säkerhetsskäl. Så snart säkerhetsfrågorna var lösta inbjöds Munters att gå igenom byggnaden och föreslå åtgärder för restaureringen. Munters inbjöds av John Kirling Construction Company, en underleverantör som tillsammans med AMEC Construction arbetar på att restaurera Pentagon. "Pentagons personal var mycket imponerade när Munters utrustning började anlända till platsen bara timmar efter att vi fått uppdraget", säger Kelley. "De var häpna över hur fort vi kom igång med arbetet," säger Kelley. "Vi hade elgeneratorer och Munters torkningsutrustning på plats samma dag och började omedelbart montera vårt torkningssystem." Bilaga: Illustration över skadeområdet För ytterligare information kontakta: CEO Lennart Evrell Tel: 08-626 63 03 Mob: 070-588 15 15 CFO Bernt Ingman Tel: 08-626 63 06 Mob: 070-672 74 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01050/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01050/bit0003.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.