I #metoo manifestation uppmärksammas mäns våld mot kvinnor- Årets Mustaschkamp vill få fler män att prata om mjuka värden

De senaste veckorna har många kvinnor och män samlats runt om i Sverige för att under #meetoo manifestera mot sexuella trakasserier och övergrepp. Det finns inte många mansorganisationer som vill påverka männens attityder och beteenden. Mustaschkampen är en kampanj som vill förbättra mäns hälsa och livskvalitet samt vill få fler män att tala om mjuka värden som sjukdom och hälsa. Stöd gärna Mustaschkampens arbete, säger Mariette Hansson, sångare och artist

Fler män behöver lära sig tala om sin hälsa
Många män är rädda att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Kanske beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Denna oförmåga som många män har att hantera känslor och prata om sjukdomar behöver brytas. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. En annan nationell undersökning från april 2016 redovisar att var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden. Många män är rädda för att bli betraktade som mesar om de visar sina känslor. Ungdomstidningen Kamratposten gjorde 2008 en undersökning och frågade vem barnen helst talar med när de är ledsna. Pappa kom först på femte plats efter mamma, kompis, någon annan och inte någon alls. Alla pappor vill naturligtvis att deras barn ska vilja tala med dem om de blir ledsna. 

Årets Mustaschkamp vill få igång männen att prata om och bry sig om sin hälsa. Årets paroll är: ”Are you man enough?” Kampanjen vill få igång männen att prata om sin hälsa och ta ansvar för den genom att få alla män över 45 år att ta PSA-prov. Eftersom det ofta är kvinnor som får män att ta PSA-prov eller uppsöka en vårdcentral tar Mustaschkampen även i år kvinnorna till hjälp i kampanjen. Årets kvinnor har valts utifrån att de inte tidigare pratat om manlighet. Deltar gör designer och dragshowartisten Babsan, Lars-Åke Wilhemsson, sångare och artisten Mariette Hansson, författaren och aktivisten Mian Lodalen, skådespelaren och journalisten Aleksa Lundberg, fotografen Elisabeth Ohlson Wallin och journalisten och kokboksförfattaren Anna Benson som i år givit ut Blå kokboken där 12 kända män lagar mat och pratar om cancer.

Årets kampanj blir större och har med fler aktiviteter. För första gången genomförs en reklamkampanj i tunnelbanan och i busskurer veckan före Fars dag. Kampanjen ger ut den Blå Kokboken där 12 kända män lagar mat och talar om cancer. Det blir idrottstävlingar, debatter och events över hela landet. Årets mustasch är lite större, den är prickig och av tyg.

Prostatacancer går att bota om det upptäcks i tid
Att prostatacancer går att bota är ett viktigt budskap. Men männen duckar, de vill inte ta till sig budskap om cancer. 84% av män och kvinnor svarade att de inte vet att män som är 45 år eller äldre bör ta PSA-prov för att upptäcka ifall de drabbats av prostatacancer. Mustaschkampen vill uppmana alla män över 45 år att ta ett PSA-prov, vilket är ett enkelt blodprov som tas i armvecket på vårdcentralen. Upptäcks sjukdomen tidigt går den att bota. Upptäcks den sent hinner cancern sprida sig i kroppen med många besvärliga behandlingar som följd.

83% vet inte att prostatacancer är vanligaste cancersjukdomen
Prostatacancerförbundets marknadsundersökning visade tydligt att en majoritet av Sveriges befolkning inte vet att prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen. 71% tror att bröstcancer är vanligast, 8% tror att lungcancer är vanligast och 4 % tror att hudcancer är vanligast medan bara 17% tror att prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen. 

Att 83% inte känner till att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom beror bland annat på att många män har svårt att tala som sin hälsa eller om sjukdomar och drar sig för att gå till läkare.

Kanske är det en följd av traditionella ideal som säger att mannen ska vara stark och inte visa svaghet. Vid tillstånd av ohälsa känner mannen sig ofta liten, rädd, svag och beroende. Det går stick i stäv mot traditionella maskulina ideal, bra karl reder sig själv. Forskning visar att män uppger att de mår bättre än de gör, vilket leder till att de söker vård senare och att de mer sällan talar med sina manliga vänner.

Låt #meetoo fungera som en väckarklocka så att fler män bejakar sina empatiska sidor, tränar sig att prata om mjuka frågor också med sina manliga vänner så kanske det kan bidra till mindre våld mot kvinnor men också att männen bryr sig om och tar ansvar för sin hälsa, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.

Siffrorna ovan är från en marknadsundersökning som Prostatacancerförbundet lät göra efter Mustaschkampen förra året med hjälp av Erichs Communication AB för att ta reda på allmänhetens kännedom om Mustaschkampen och hur stor kännedomen om prostatacancer är. Mätningen omfattade män och kvinnor i åldersgrupperna 40-70 år.

www.mustaschkampen.se 

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom, och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Alla insamlade medel går till Fonden mot prostatacancer, med tillhörande 90-konto. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 26 regionala prostatacancerföreningar och med stöd från 9 huvudpartners och 200 företag/organisationer.

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

Telefonnummer: 0769-48 83 00

E-mail: torsten@prostatacancerforbundet.se

Helene Rödbro, kommunikatör Mustaschkampen

Telefonnummer: 070-265 80 27

E-mail: helene@prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna

Taggar:

Om oss

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

Media

Media

Dokument & länkar