Mustaschkampen startar redan i maj i år

Startskottet för 2017 års Mustaschkamp går den 6 maj då Stadiongirot går av stapeln. Det är ett motionslopp på cykel där Mustaschkampen är förmånstagare.

-          Det här samarbetet ligger helt i linje med vad Mustaschkampen står för. Kampanjen syftar bland annat till att uppmana alla män att motionera mer då män i allmänhet motionerar mindre än kvinnor. Att motionera regelbundet är stärkande på många plan, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

Cykelloppet går genom ett flertal av Stockholms parker, med start och målgång på fantastiska Stockholm Stadion. Stadiongirot arrangeras för tredje året i rad.

-          De två första åren har blivit mycket lyckade, säger Pelle Kotschack, initiativtagare till Stadiongirot. Enligt många är detta ”Sveriges vackraste cykellopp”.

Stadiongirot har i år ett samarbete med Mustaschkampen, där hälften av anmälningsavgiften går till Prostatacancerförbundet.

Mustaschkampen är en nationell kampanj med aktiviteter i hela Sverige för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer och samla in pengar till forskning och opinionsbildning hälsa. Många känner inte till att prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och det vill Mustaschkampen ändra på. Okunskapen tror vi beror på att män inte så gärna talar om sin hälsa eller sjukdomar och drar sig för att gå till vårdcentralen.

Varje år drabbas 10 000 män och omkring 100 000 män lever idag med sjukdomen i Sverige. Om prostatacancern upptäcks ökar chansen att bli helt frisk varför alla män över 45 år bör ta ett PSA-prov. Till skillnad mot kvinnor som automatiskt kallas till mammografi är PSA-prov något som män  får be om själva. PSA-provet är ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen.

För mer info:
stadiongirot.se
Pelle Kotschack 0735 242424

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

Telefonnummer: 0769-48 83 00

E-mail: torsten.tullberg@prostatacancerforbundet.se

Mustaschkampen

Barks väg14, 170 73 SOLNA

Taggar:

Om oss

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

Media

Media

Dokument & länkar