Prostatacancer går att bota om sjukdomen upptäcks tidigt

Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män som fyllt 45 år att ta ett PSA-prov, vilket är ett enkelt blodprov som tas på din vårdcentral. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom som går att bota om den upptäcks tidigt. Det är särskilt viktigt att testa sig för dem med prostatacancer i släkten.

- Jag brukar råda alla möjliga bekanta och kändisar att testa sig. I USA där man började PSA-testa väldigt tidigt, innan det egentligen fanns belägg för nyttan, har dödligheten sjunkit med 40 procent. I Sverige har den bara sjunkit marginellt. Jag tror att vi kan halvera dödligheten med bättre PSA-testning. Sven-Erik Magnusson i Sven Ingvars som nyligen avlidit i prostatacancer ringde flera gånger. Ända in i slutet. Han dog i onödan tycker jag. Tog hormoner istället för att operera sig igen. Jag försökte även få Lasse Brandeby att gå och testa sig, Kurt Olsson du vet. Men han vägrade att gå trots att han hade alla symptom, säger Bert Karlsson, entreprenör i den nya Blå Kokboken. 

Många män bryr sig mer om sin bil än sin hälsa. Alla bilar som varit igång några år ska in på kontrollbesiktning. Detta sker för att vi ska ha säkra bilar och minska risker för olyckor och dödsfall. Samma män som glatt kör till kontrollbesiktningen bör fundera på sin egen besiktning. Den viktigaste besiktningen av alla är att testa sig för prostatacancer. I Sverige får var sjunde man prostatacancer före 75 års ålder och idag lever nära 100 000 män med diagnosen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom, vanligare än bröstcancer och lungcancer. De flesta har inga symptom alls i sjukdomens tidiga skede. Trots att sjukdomen är så vanlig och att den går att bota om den upptäcks tidigt går inte många män och testar sig.

Kvinnorna blir kallade till mammografi. Det finns ännu ingen screening för prostatacancer utan männen måste själva ta initiativ till att besöka sin vårdcentral och be att få ta ett PSA-prov. Om värdet är lågt kan man vara lugn och vänta med nästa prov i flera år.

Många män är rädda att ta prover medan andra tänker att sjukdomen inte drabbar just dem. Men sanningen är att varje år diagnostiseras 10 000 män med prostatacancer i Sverige. Alltså 27 män per dag och de flesta av dessa män kände sig innan diagnosen helt friska. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men cirka 10 procent anses vara ärftliga. Sjukdomen är mycket ovanlig före 40 års ålder och blir sedan vanligare med stigande ålder. De flesta som drabbas idag och behandlas i tid blir botade eller kan leva länge med sin cancer.

Vanligtvis finns inga symptom i början av sjukdomen. Prostatacancer är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte ger några symptom, utan ger sig till känna först då den vuxit sig stor eller börjat sprida sig i kroppen. Då är symptomen oftast problem med vattenkastning, blod i urinen, ryggont eller andra smärtor. Som med all cancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid för att kunna botas eller hållas i schack. Prostatacancer som har hunnit sprida sig är inte längre botbar.

För att ta reda på hur det står till med prostatan är det enklast att ta ett PSA-prov som är lättillgängligt på vårdcentralen eller hos allmänläkare. Det är ett enkelt blodprov som tas i armvecket. Ett förhöjt värde talar för att prostatan inte fungerar helt normalt och bör följas upp vid en urologisk klinik.

Socialstyrelsen utreder just nu om en allmän screening för prostatacancer ska införas. Prostatacancerförbundet är för att en screening införs då det är oacceptabelt att så många män får betala med sina liv. I avvaktan på att screening införs rekommenderar Prostatacancerförbundet att alla män över 45 år själva tar initiativet.

Varje år får 1 800 män beskedet att de har prostatacancer och att sjukdomen redan utvecklats för långt för att botande behandling ska vara möjlig. Det beskedet vill ingen få och ingen vill heller lämna budskapet vidare till sina barn, sin partner eller vänner. Vad som återstår är bromsande behandling och för många en förtidig död. Detta är oacceptabelt. Alla män över 45 år bör testa sig för prostatacancer både för sin egen skull och för sina nära och kära, – säger Kjell Brissman ordförande Prostatacancerförbundet.

www.mustaschkampen.se  

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom, och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Alla insamlade medel går till Fonden mot prostatacancer, med tillhörande 90-konto. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 26 regionala prostatacancerföreningar och med stöd från 9 huvudpartners och 200 företag/organisationer.

Kjell Brissman, ordförande Prostatacancerförbundet

Telefonnummer: 070-569 08 66

E-mail: kjell@brissmankonsult.se

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

Telefonnummer: 0769-48 83 00

E-mail: torsten@prostatacancerforbundet.se

Helene Rödbro, kommunikatör Mustaschkampen

Telefonnummer: 070-265 80 27

E-mail: helene@prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna

Taggar:

Om oss

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Jag brukar råda alla möjliga bekanta och kändisar att testa sig. Jag tror att vi kan halvera dödligheten med bättre PSA-testning.
Bert Karlsson