Regeringen avsatte 2 miljarder kronor för att korta väntetiderna. För prostatacancer visar ny statistik att väntetiderna bara minskat marginellt.

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor för att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Efter förebild från Danmark har mål satts upp för varje cancerdiagnos genom att beräkna hur lång väntetiden maximalt kan vara. För prostatacancer, som är den vanligaste cancerdiagnosen, är målet att ingen ska behöva vänta mer än maximalt 60 dagar mellan remiss och kirurgisk behandling. Utgångsläget var 168 dagar (år 2015) i median i riket, vilket var tre gånger så långt som någon annan cancerform. Det första året minskade väntetiden med ca 10 % till 151 dagar (år 2016). Vad som hänt i år kan inte utläsas ännu, men det uppsatta målet är mycket avlägset och projektet avslutas redan nästa år. Enstaka landsting har gjort märkbara framsteg men detta uppvägs av att tiderna ökat i andra.

- Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter, som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras. Landstingen/regionerna har hittills i fem omgångar tagit emot sammanlagt ca 1 250 miljoner kr. Dagens situation är närmast skandalös, väntetiderna måste helt enkelt bli kortare. För att nå uppsatta mål krävs ett större engagemang av ansvariga sjukvårdspolitiker. Allt för myckethar gått till administration, säger Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet.

Variationen är därtill mycket stor i landet. I Västerbotten har väntetiderna ökat från 219,5 till 271,5 dagar på ett år medan väntetiden i Västra Götaland minskat till 133 dagar. Kortast väntetid är det i Kalmar med 105 dagar i median.

- I november arrangerar Prostatacancerförbundet Mustaschkampen tillsammans med 26 prostatacancerföreningar och 200 företag för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Den absolut viktigaste åtgärden som behövs är att minska på väntetiderna inom samtliga landsting, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.

Nationella prostatacancerregistret, NPCR, mäter sedan flera år väntetider. Nu har det kommit ny statistik som gäller helåret 2016, på www.npcr.se under fliken RATTEN. Vad som hänt efter 2016 finns bara tillgängligt för berörda kliniker.

Väntetiderna för prostatacancer per län
Medianväntetiderna från remissbeslut till behandlingsstart för prostatacancer, skillnad per län 

                                            2016 antal dagar            2015 antal dagar            2014 antal dagar            2013 antal dagar           

Norr

Norrbotten                      -                                          170                                    152                                    159
Jämtland                          -                                          178                                    182                                    181,5
Västernorrland               135                                    193                                    179                                    180
Västerbotten                   271,5                                 219,5                                 188                                    196

Stockholm-Gotland 

Stockholm-Gotland     -

Stockholm                       168                                    223                                    218                                    222

Gotland                                                                        310                                    254,5                                 190

Övriga/privat                  128                                    151                                    148                                    144

Södra regionen                                                        
Blekinge                           131,5                                 131                                    120                                    110

Kronoberg                       138,5                                 159,5                                 160                                    163

Halland                            136,5                                 149                                    143                                    149

Skåne                                162,5                                 168                                    149                                    159

Sydöstra regionen

Jönköping                       131,5                                 127                                    148                                    161

Östergötland                   113                                    134                                    136                                    155

Kalmar                              105                                    148                                    184,5                                 194

Övriga/privat                  -                                                                                      302
Uppsala Örebro 

Södermanland                119                                    123                                    149                                    182,5

Dalarna                             150                                    181                                    215                                    236,5

Örebro                              153,5                                 200,5                                 216                                    183

Uppsala                            219                                    201                                    186                                    198

Västmanland                  145                                    206                                    178                                    150

Värmland                         197,5                                 205                                    217                                    224

Gävleborg                        -                                          204                                    188                                    172

Västra regionen

Västra Götaland            133                                    144,5                                 140                                    139

Övrig/privat- Västra     102                                    97                                       95                                       104

www.mustaschkampen.se    

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom, och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Alla insamlade medel går till Fonden mot prostatacancer, med tillhörande 90-konto. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 26 regionala prostatacancerföreningar och med stöd från 9 huvudpartners och 200 företag/organisationer.

Kontaktperson Prostatacancerförbundet
Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet.
070-552 73 15 calle.waller@partnershipforeurope.se

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

Telefonnummer: 0769-48 83 00

E-mail: torsten@prostatacancerforbundet.se

Helene Rödbro, kommunikatör Mustaschkampen

Telefonnummer: 070-265 80 27

E-mail: helene@prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna

Taggar:

Om oss

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter, som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras.
Calle Waller