2002 präglat av en svag halvledarmarknad - Kvartal 4 och helår 2002

2002 präglat av en svag halvledarmarknad Micronic-koncernen tillkännager idag kvartalsresultatet för perioden 1 oktober - 31 december 2002 samt bokslut för helåret januari - december 2002. Täby, 11 februari, 2003 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. (Siffrorna inom parentes avser 1 oktober - 31 december 2001 respektive 1 januari - 31 december 2001.) · Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 182 (322) MSEK. Nettoomsättningen för 2002 uppgick till 496 (699) MSEK. · Resultat efter finansiella poster för kvartal 4, uppgick till 25 (109) MSEK. För helåret 2002 uppgick resultatet efter finansiella poster till -87 (9) MSEK. · Orderingången uppgick under fjärde kvartalet till 73 (136) MSEK. Orderingången för helåret uppgick till 459 (633) MSEK. · Orderstocken var vid periodens slut 231 (279) MSEK, vilken i sin helhet beräknas levereras och faktureras under 2003. · Antalet anställda har efter genomförd personalreducering minskat från 355 till 318 (327). Kontaktperson hos Micronic: Sven Löfquist VD 08- 638 52 00 sven.lofquist@micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar