Kommuniké från ordinarie bolagsstämma från Micronic Laser Systems AB (publ.)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma från Micronic Laser Systems AB (publ.) Täby, Sverige, 26 mars 2003 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Vid ordinarie bolagsstämma för Micronic Laser Systems AB den 25 mars 2003 fattades följande beslut: Behandling av förlust Bolagsstämman beslutade att förlusten disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning. Styrelsearvode Bolagsstämman fastställde ett styrelsearvode på sammanlagt 1 275 000 kronor att fördelas enligt styrelsens eget bestämmande. Val av styrelse Bolagsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Millert Carlsson, Hans Fletcher, Bert Jeppsson, Sven Löfquist, Magnus Ryde, Christer Zetterberg, Lars Öjefors och Göran Malm. Val av revisor Bolagsstämman beslutade omval av auktoriserade revisorn Anders Östberg för perioden fram till den ordinarie bolagsstämman år 2007. Ersättningskommitté och revisionskommitté Bolagsstämman beslutade uppdra åt styrelsen att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade utse en nomineringskommitté representerande de, vid räkenskapsårets slut, fyra största aktieägarna. Representanternas namn skall offentliggöras så snart de utsetts. Kontaktperson: Sven Löfquist VD +46 8 638 52 00 sven.lofquist@micronic.se Om Micronic Laser Systems AB Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00110/wkr0001.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar