Micronic redovisar niomånadersresultatet

Micronic redovisar niomånadersresultatet Täby, 23 oktober, 2003 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Micronic-koncernen avger idag delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003. (Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2002.) * Nettoomsättningen uppgick under perioden till 238 (314) MSEK, varav tredje kvartalet 118 (45) MSEK. * Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -101 (-111) MSEK, varav -4 (-53) MSEK under tredje kvartalet. * Resultat efter skatt uppgick för rapportperioden till -73 (-59) MSEK, vilket motsvarar -2,96 (-3,08) SEK per aktie. Resultat efter skatt för tredje kvartalet var -3 (-31) MSEK, motsvarande -0,08 (-1,59) SEK per aktie. * Orderingången var under rapportperioden 589 (386) MSEK, varav under tredje kvartalet 171 (128) MSEK. * Orderstocken var vid periodens slut 573 (331) MSEK. "Tredje kvartalet har inneburit en fortsättning av den positiva trenden för halvledarindustrin. Utrustningsmarknaden har dock fortsatt att vara svag, vilket vi också upplevt via en försiktighet i beställningstakten av ny utrustning. Vårt arbete med att säkra skeppningar av de mest avancerade Sigma-systemen fortgår väl" säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems och fortsätter: "Finansiellt noterar vi med tillfredsställelse att de senaste två kvartalen visat ett svagt positivt kassaflöde exklusive nyemissionen. Den försvagade dollarn påverkar oss negativt men vi kommer på sikt att minska vårt dollarberoende. Orderingången är fortsatt god inom bildskärmsmarknaden där vi nu ämnar bredda vårt produktutbud utanför mönstergenerering. Under sommaren tog vi också ett steg framåt inom marknadsområdet direktritning inom halvledartillverkning då vi undertecknande ett MoU med ASML med syfte att bilda ett samägt bolag för att exploatera denna marknad. Vi ser att faktureringsökningen kommer att ske i en något långsammare takt än förväntat. Orderingången fortsätter däremot att utvecklas positivt och därmed ser vi som helhet en förbättrad position för Micronic" avslutar Sven Löfquist. Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. Micronic har 324 anställda. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT20010/wkr0005.pdf Micronic´s niomånadersrapport

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar