Micronic tillkännager idag första kvartalets resultat

Micronic tillkännager idag första kvartalets resultat Täby, 23 april, 2003 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Micronic-koncernens kvartalsresultat för perioden 1 januari - 31 mars 2003. (Siffrorna inom parentes avser 1 januari - 31 mars 2002.) * Orderingången var under första kvartalet 76 (49) MSEK. * Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 22 (52) MSEK. * Resultatet efter finansiella poster uppgick för första kvartalet till -53 (-62) MSEK. * Resultat efter skatt uppgick för första kvartalet till -39 (-45) MSEK, vilket motsvarar -2,01 (-2,34) SEK per aktie. * Orderstocken var vid periodens slut 277 (274) MSEK. "Kvartalet har karaktäriserats av ökade marknadsaktiviteter inom samtliga produktsegment. Fortsatta förseningar i leveranser av existerande orderstock har påverkat kvartalet negativt för Micronic. Dessa betingas främst av våra krav på säkerställd finansiering innan leverans och fakturering" säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems och fortsätter: "Vi ser att våra kunder över lag har en hög beläggning på installerade system både inom bildskärms- och halvledarsegmenten, vilket är ett tydligt tecken på en förestående vändning. Baserat på ett mycket tätt samarbete med flera ledande kunder har vi valt att fortsätta det höga tempot i arbetet med våra Sigma-system. Vi ser mycket fina resultat, inte minst för de mest kritiska parametrarna, upplösning och linjebreddsprecision. Detta är helt i linje med det vi kommunicerat, att vår SLM-teknologi kombinerar elektronstråleteknikens höga upplösning med laserteknikens produktivitet och stabilitet. Kombinationen av goda framsteg vad gäller systemprestanda samt ett långt och nära samarbete med betydande kunder gör att vi är stärkta i vår övertygelse att nå våra mål vad gäller orderingång." För ytterligare information, kontakta Sven Löfquist, CEO Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar