Stark återhämtning av orderingången samt fulltecknad företrädesemission

Stark återhämtning av orderingången samt fulltecknad företrädesemission Täby, 17 juli, 2003 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Micronic-koncernen avger idag delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2003. (Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2002.) *Orderingången var under rapportperioden 418 (258) MSEK, varav andra kvartalet 342 (209) MSEK. *Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 120 (270) MSEK, varav andra kvartalet 98 (218) MSEK. *Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret till -97 (-58) MSEK, varav -44 (4) MSEK under andra kvartalet. *Resultat efter skatt uppgick för första halvåret till -70 (-29) MSEK, vilket motsvarar -3,66 (-1,49) SEK per aktie. Resultat efter skatt för andra kvartalet var -32 (3) MSEK, motsvarande -1,65 (0,14) SEK per aktie. *Orderstocken var vid periodens slut 522 (250) MSEK. "Första halvåret 2003 har inneburit en markant svängning inom våra marknadsområden. Den positiva förändring vi såg under senare delen av första kvartalet har fortsatt under andra kvartalet. Orderingången har utvecklats väl. Lanseringen av vår nya avancerade bildskärmsritare har gått bra med en order som följd. Beroende på förseningar i kunders förberedelsearbete har vi tyvärr sett en fortsatt eftersläpning i leveranser från början av året," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems och fortsätter: "Våra intensiva satsningar på Sigma-systemen har också fallit väl ut. De goda resultaten vi såg redan under första kvartalet har inneburit att vi under andra kvartalet har erhållit två nya order och kunnat offentliggöra ett avtal om gemensamt utvecklingsarbete med Intel. Vi har också framgångsrikt genomfört en nyemission. Gensvaret från våra aktieägare har varit starkt och nyemissionen fulltecknades, vilket ger oss en stark kapitalbas i en uppåtgående marknad för våra nuvarande produkter men även inför framtida åtaganden." Täby, 17 juli, 2003 Micronic Laser Systems AB (publ.) Sven Löfquist , VD För ytterligare information, kontakta Sven Löfquist, CEO Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se Kontaktperson hos Micronic: Sven Löfquist Carl-Johan Blomberg VD CFO 08- 638 52 00 08 - 638 52 00 sven.lofquist@micronic.se carl-johan.blomberg@micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar