KULTURMINISTERN BESÖKER UNGDOMSSTYRELSEN

Idag besöker kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Ungdomsstyrelsen. Under besöket kommer Ungdomsstyrelsen att informera om hur vi arbetar med idrott i det förebyggande arbetet med ungdomar, på vilket sätt kulturen finns med i våra satsningar samt om mobbning på internet bland barn och unga.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller på sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se