Kraftig omsättningsökning för MYoroface

118 procent upp på ett år – dubblerar antalet medarbetare för att möta efterfrågan

Efterfrågan på munhanteln IQoro – som bland annat behandlar halsbränna och snarkning – driver upp omsättningen för MYoroface. Från 2016 till 2017 ökade företagets omsättning med 118 procent.

– Marknaden skriker efter vår lösning, konstaterar Ylvali Gerling, vd på MYoroface.

Ylvali Gerling, vd, och Linn Hägg, marknads- och försäljningschef på MYoroface. Fotograf: Philippe Rendu

Det går snabbt framåt för MYoroface, som drivs av entreprenörerna Ylvali Gerling (vd) och Linn Hägg (marknadschef). Från 2016 till 2017 har omsättningen för det Hudiksvallsbaserade företaget mer än fördubblats, från 1,7 till 3,7 miljoner kronor. Nyckeln till framgången är uppfinningen IQoro, munhanteln som tränar svalget och effektivt behandlar grundorsaken till problem som sväljsvårigheter efter stroke, diafragmabråck, snarkning och sömnapné.

Det är en efterlängtad metod som stärker muskulatur som inte går att nå med egen vilja. Genom träning med IQoro aktiveras muskler från ansikte, munhåla, svalg och matstrupe ner till diafragma och magsäck. 

– Vi befinner oss i en tillväxtfas med stora möjligheter, där allt fler upptäcker och pratar om hur effektiv vår enkla lösning är. För att kunna svara upp mot marknadens behov och efterfrågan behöver vi anställa fem till sex nya medarbetare innan årsskiftet, berättar Ylvali Gerling och fortsätter:

– Det är en spännande tid där vi lägger grunden för att det ska vara möjligt att nå våra högt ställda mål. Till exempel vill vi öppna upp vår e-handel mot ännu fler länder.

Bland övriga målsättningar finns ambitionen att komma upp i 11 miljoner kronor i omsättning under 2018, det vill säga en tredubbling av nuvarande omsättning. Därtill strävar företaget efter en ökad lönsamhet.

– Vi kommer även att satsa på att hålla fler utbildningar inrikes som utrikes och upplysa om vår behandlingsmetod. Den respons vi fått efter våra utbildningsinsatser för vårdgivare i Norge och Danmark har varit mycket positiv.

Se hur IQoro fungerar här.

För mer information, kontakta:

Ylvali Gerling, vd, MYoroface: 070-344 56 65 ylvali@myoroface.com

 

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag som utvecklat och patenterat den svenska produkten IQoro. IQoro hjälper personer med hiatusbråck, ät- och sväljsvårigheter, snarkning eller apné att öka eller återfå sin livskvalitet. I dag berörs mer än 20 procent av den västerländska befolkningen av dessa problem.

www.iqoro.com info@iqoro.com facebook.com/MYoroface

Taggar:

Om oss

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag som utvecklat och patenterat den svenska produkten IQoro®. IQoro hjälper personer med hiatusbråck, ät- och sväljsvårigheter, snarkning eller apné att öka eller återfå sin livskvalitet. I dag berörs mer än 20 procent av den västerländska befolkningen av dessa problem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Efterfrågan på munhanteln IQoro – som bland annat behandlar halsbränna och snarkning – driver upp omsättningen för MYoroface. Från 2016 till 2017 ökade företagets omsättning med 118 procent.
Twittra det här

Citat

Marknaden skriker efter vår lösning.
Ylvali Gerling, vd på MYoroface