1100-1300 nya bostäder möjliggörs i Orminge centrum

Ett planprogram för Orminge centrum i Nacka har antagits. Därmed startar detaljplaneringen för nya bostäder, bättre kollektivtrafik, ökad handel och service i ett förnyat Orminge centrum.

Cirka 1100-1300 nya bostäder planeras och cirka 25 000-29 000 kvadratmeter för handel, kontor, fritid och kultur. En ny bussterminal, förskolor samt nya parkeringsytor ingår också i planen.

- Orminge centrum ska förtätas, förskönas och förnyas. Fastighetsägarna i Orminge centrum är redan med i diskussionerna om hur området ska utvecklas. Dialogen med boende kommer också fortsätta under kommande år, säger Terese Karlqvist, projektledare för arbetet med planprogrammet.

Läs mer om Orminge centrum här: http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/boo_karta/orminge_c/Sidor/default.aspx

För mer information:
Sam Carlsson, pressansvarig i Nacka kommun
Telefon: 0704-31 79 41 e-post: sam.carlsson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Orminge centrum ska förtätas, förskönas och förnyas. Fastighetsägarna i Orminge centrum är redan med i diskussionerna om hur området ska utvecklas. Dialogen med boende kommer också fortsätta under kommande år.
Terese Karlqvist, projektledare