Nacka först att certifiera gode män

Report this content

Nacka kommun har, som första kommun i Sverige, infört ett certifieringsprogram av gode män. Den första ceremonin anordnas i Nacka stadshus den 5 mars då 18 gode män som klarat kraven ska certifieras.

- Med certifieringen vill vi visa att vi har gode män som i allt verkar utifrån huvudmannens fokus, säger Elisabeth Därth, ordförande i överförmyndarnämnden i Nacka kommun.

Nacka kommun har under lång tid arbetat med att utveckla överförmyndarverksamheten i kommunen. Utvecklingsarbetet stärker rättssäkerheten, förbättrar effektiviteten och höjer servicenivån. Utvecklingen görs genom att förenkla administrationen, bland annat genom digitalisering, och genom att öka kraven genom en certifieringsprocess. När det är lätt att göra rätt kan de gode männen lägga mer tid på sina huvudmän och mindre tid på administration. Verksamheten granskas av Justitieombudsmannen och Länsstyrelsen.

 Vi har fått mycket fin respons från JO på vår verksamhet, bland annat för vår effektiva hantering av ärenden och vår goda rättssäkerhet. Vi strävar efter att vara en förebild, säger Ann-Charlotte Oetterli, chef för överförmyndarenheten.

För att få bli god man krävs att man har ett belastningsregister utan anmärkningar, att man genomgått Nacka kommuns utbildning för gode män, klarat Nacka kommuns kunskapstest och lämnar i korrekta redovisningar i rätt tid.

-  Vi vill att det ska vara attraktivt att vara god man i Nacka. Därför vi satsar vi på god och effektiv service till våra gode män. Vi kombinerar det med effektiv tillsyn och noggrann uppföljning, säger Mats Bohman, administrativ direktör i Nacka kommun.

 

 

 

Öyvind Spångberg
Pressansvarig
0704319126
oyvind.spangberg@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera