Nacka kommun frågar marknaden inför utformning av centrala Nacka

Report this content

Nacka kommun inleder en dialog med marknaden för att samla in idéer på utformning och affärsupplägg för idrottskvarteren och bildningskvarteren, som tillsammans bildar en del av centrala Nacka – stadskärnan i nya Nacka stad.

Nacka kommun går ut med en RFI (request for information) för idrottskvarteren och bildningskvarteren för att utveckla centrala Nacka till en attraktiv stadsdel med arbetsplatser, skolor och platser för kultur, idrott och service. Kommunen rådfrågar marknaden för att kunna utveckla idéer som är både långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva.

Lösningar och idéer efterfrågas

För att skapa levande platser i centrala Nacka behöver vi kombinera olika verksamheter som stöder varandra och kan samverka. Här kan marknaden bidra med tankar om hur det ska genomföras i praktiken.

I centrala Nacka växer den nya staden fram. Förberedelserna för tunnelbanans utbyggnad har inletts. Med förlängningen av den blå linjen får kommunen tre nya tunnelbanestationer, varav två i direkt anslutning till centrala Nacka. I mars öppnade VERCITY – Sveriges första galleria för högre utbildning och på många håll byggs bostäder. Det bor i dag närmare 102 000 personer i kommunen, 2030 finns här plats för 140 000 Nackabor.

"En attraktiv plats för många"

– Vi vill ta del av marknadens bästa idéer kring hur byggnader för framtidens gymnasie- och högre utbildning ska utformas, hur morgondagens arbetsplatser och fritidsanläggningar ska byggas och hur det här blir en attraktiv plats för många personer. Vi vill skapa en plats där människor kan förverkliga sina drömmar, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka.

Återkoppling efter sommaren

Deltagande organisationer/företag har möjlighet att under perioden 2018-04-10 till 2018-05-07 via e-avrop lämna synpunkter, idéer och ställa frågor. Återkoppling om den fortsatta markanvisningsprocessen kommer att ske efter sommaren.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi vill ta del av marknadens bästa idéer för hur centrala Nacka ska utformas.
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun