Nanexa undersöker PharmaShell® i ny djurstudie

Baserat på de goda resultaten från den djurstudie med PharmaShell® som genomfördes under tredje kvartalet 2017 har Nanexa beslutat genomföra ytterligare en djurstudie. Den nya studien som just startats kommer även den studera depåeffekt av PharmaShell® men under avsevärt längre tid än den tidigare studien. Studien genomförs på Charles River Laboratories prekliniska enhet i Skottland.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

Telefon: 0709 - 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar