Dotterbolaget Future Gaming Group genomför nyemission

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB (FGG) har meddelat NEVI om att bolaget genomför en nyemission. Det betyder att ägandet för NEVI späds ut från 80 % till 72 %.

Emissionen i FGG genomförs till ett Bolagsvärde av 20 MSEK (pre-money) och emissionen inbringar Bolaget 2,0 MSEK. New Equity Venture har ställt sig positivt till emissionen och innebörden att ägandet går från 80 till 72 %. NEVI anser fördelarna med en kapitalanskaffning från externa investerare överväger nackdelarna och vidare kommer det nya kapitalet möjliggöra till ytterligare expansion och förstärkning av organisationen. FGG äger idag rättigheterna till tre operatörer; paradisewin.com, mywin24.com och vipstakes.com.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar