Emission registrerad hos bolagsverket

Report this content

2017-07-25

NEVI:s precis avslutade företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är 2017-07-27. Stoppdag är  2017-07-31. Aktierna kommer att levereras 2017-08-02.

Bolaget har efter registrering 3 015 257 aktier (serie A: 284 443 st; serie B: 2 730 814 st.) med ett aktiekapital om 3 015 257 SEK.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar