Flaggning i Playhippo

Report this content

Stockholm 2017-08-03

I och med att Bolagsverket registrerat Playhippos senaste emission, vilka NEVI deltog i har NEVI-koncernen ökat sitt innehav. NEVI har ökat sitt innehav från 52 036 364 aktier till 101 445 259 aktier vilket motsvarar 33,77 % av kapital och röster. NEVI kommer skyndsamt genomföra de åtgärder vilka medför att NEVI ej faller under budplikt.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar