Flaggning i Sjöstrand Coffee Int. AB

Report this content

Stockholm 2016-05-10

New Equity Venture Int. AB har över marknaden idag förvärvat 4000 aktier i Sjöstarnd Coffe Int. AB och äger därefter 1 260 000 aktier vilket motsvarar 20,05 % av kapitalet och 9,34 % av rösterna.

//
                

För mer information, kontakta Bolaget på:
+46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar