Går in som investerare i tidig start-up: ORGOTECH

Report this content

Stockholm 2016-05-31

New Equity Venture har per idag 2016-05-31 investerat i tidig “start-up-bolaget” ORGO TECH. Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på en internationella marknaden. ORGO TECH har idag inga intäkter, en heltidsanställd samt fler medarbetare på konsultbasis.

NEVI koncernen har investerat 128 570 SEK för 45 % av röster och kapital. NEVI kommer ta en aktiv ägarroll och styrelseplats i ORGO TECH och framleds vara med att medfinansiera Bolaget vid behov.

För mer information om ORGO TECH kontakta:

hallo@orgotech.com

www.orgotech.com

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar