Innehav inleder noteringsprocess samt förtydligande av kallelse till extra stämma

2017-02-17

New Equity Ventures innehav Ayima har bslutat sig för att inleda en noteringsprocess. Målet är att Bolaget ska noteras under perioden mars - april 2017. Bolaget arbetar nu med att välja marknadsplats efter vad som passar Bolagets behov bäst.

NEVI har kallat Bolagets aktieägare till extra Bolagsstämma. På stämman ska besluts om utdelning, ny ledamot och bemyndigande.

Styrelsen föreslår att Robin Vestersten väljs in i styrelsen och ersätter därmed Tomas Du Rietz. Robin kommer föreslås till ordförande.      

Styrelsen

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar