Innehavet iApotek Int AB inleder listningsprocess

Report this content

New Equity Venture Int AB  har meddelats av iApoteks styrelse att Bolaget inleder en listningsprocess. Målet är att genomföra en spridningsemission och notering under kvartal ett 2017. iApotek har meddelat att målet är att ta in cirka 5,5 MSEK till ett Bolagsvärde om cirka 22 MSEK. Kapitalet ska användas för att stärka varumärket iApotek och vidareutveckla organisationen.

NEVI ställer sig positiva till listningsprocessen som är i linje med Bolagets affärsidé att investera i micro-bolag samt utveckla in-house projekt, för att därefter aktivt arbeta för att lista bolagen. 

NEVI-koncernen äger innan emissionen 86,72 %. 

//

             
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar