Investerar 3,1 MSEK i Future Gaming Group

Report this content

Stockholm 2017-09-06

New Equity Venture har investerat 3 095 960 SEK i den riktade emissionen Future Gaming Group (FGG) genomfört. NEVI har tilldelats 23 815 076 aktier. NEVI:s totala innehav efter teckning är: 113 723 076 aktier vilket motsvarar ca 19 %.          


NEVI är nöjda med innehavet i FGG och ser positivt på deras senaste förvärv Phase One Gaming Group.


“Jag är glad över att ha medverkat i min första stora investering som ny VD för Bolaget och ser med förväntan fram mot att följa FGGs utveckling.” - Robin Vestersten//


 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017.New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar