Lägesuppdatering NEVI

Stockholm 2017-05-31

NEVI-koncernens innehav Zoomability genomför just nu en kapitalanskaffning för att lösa gamla skulder samt kunna finansiera framtida produktinköp. Emissionen värderar Zoomability till ca 2,8 MSEK. NEVI kommer teckna sig för minst sin andel i emissionen vilket motsvara cirka 250 000 SEK, NEVI äger innan emissionen ca 17,5 %. Power & Tower har inte utvecklats enligt den plan styrelsen för innehavet presenterat ursprungligen, och i skrivande stund analyserar NEVI om man ska lämna investeringen eller vara delaktig i en framtida omstrukturering. ORGO TECH utvecklas enligt plan och som tidigare meddelats förbereder sig ORGO TECH för en kapitalanskaffning samt notering. Vidare för NEVI dialog med 3-5 bolag om investeringar under kommande kvartal.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar