NEVI bildar nytt bolag med inriktning gaming & gambling

New Equity Venture har startat nytt dotterbolag som ska inrikta sina investeringar mot gaming- och gamblingindustrin. NEVI koncernen äger initialt 80 % av kapitalet och rösterna.

Bolaget ligger per idag i förhandling om att förvärva en första speloperatör. Bolaget har kvar att verifiera tekniken och slutförhandla om förvärvspriset och betalningsvillkor. Operatören har bedrivit sin verksamhet i knappt 2 år, har drygt 45 000 registrerade spelare med årliga intäkter på drygt 1 400 000 SEK och positivt resultat.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar