NEVI blir delägare i Playhippo genom uppköp av Future Gaming Group

New Equity Ventures helägda dotterbolag B18 Invest AB har idag ingått avtal om att sälja samtliga sina aktier i Future Gaming Group AB (ägande 72%) till PlayHippo AB för en total köpeskilling (för hela Bolaget) om 25 000 000 SEK. Köpeskillingen betalas genom en del nyemitterade aktier i PlayHippo AB; 60 000 000 aktier á 0,25 SEK = 15 000 000 och en del genom revers 10 000 000 SEK, räntevillkor: 0,00 % fram till och med 30 juni 2017 och därefter med en årlig ränta på 5,00 % intill dess att skulden är helt återbetald.

NEVI-koncernens andel i transaktionen motsvarar 43 200 000 aktier och en fordran om 7 200 000 SEK (via revers som beskrivs ovan). I och med transaktionen kommer NEVI äga 43 200 000 aktier i PlayHippo AB vilket motsvarar ca 23 % efter nyemissionen och vara en av Bolagets största ägare.
Avtalet är villkorat att PlayHippo ABs kommande extra bolagsstämma godkänner transaktionen och emissionen av nya aktier där 67 % av PlayHippos befintliga ägare ställer sig positiva till transaktionen.


B18 Invest AB har som mål att ta en aktiv ägarroll i PlayHippo AB och vara delaktiga i Bolagets framtida utveckling. NEVI ser i PlayHippo AB en aktör med stark ledning och möjlighet till en stark tillväxt. PlayHippo AB har idag flertalet intressanta produkter och med rätt finansiella resurser och ledning tror vi oss se en ljus framtid för PlayHippo AB.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling

Prenumerera

Dokument & länkar