NEVI delar ut aktier i iApotek Int AB som del i noteringsprocess

Stockholm 2017-02-07

Styrelsen för New Equity Ventures Int AB har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma med förslag till utdelning av aktier i iApotek Int AB. Syftet med utdelningen är att sprida ägandet inför notering av iApoteks aktie. Styrelsen för iApotek har som mål att Bolagets aktie ska noteras under våren 2017.

Styrelsen kommer föreslå att NEVI delar ut cirka 857 000 aktier (motsvarar 17 % av hela iApotek). NEVI äger per idag 4 286 000 aktier (85,72 %). Senaste kända transaktionen utfördes till 2,80 sek per aktie. Styrelsen kommer inom kort kalla till extra bolagsstämma och då presentera fullständiga villkor för utdelning samt övriga dokument.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar