NEVI går in som delägare i ny start-up; Videobur Sthlm AB

Report this content

Stockholm 2016-01-15

New Equity Venture har tillsammans med en grupp investerare samt grundarna till produkten Videoburst.com Bolagiserat produkten under namnet: VideoBur Sthlm AB.

Videoburst.com är ett ”online-baserat” verktyg som hjälper företag att skapa professionella videos. Verktyget kan ändvändas till att göra snygga reklamfilmer, eller för att presentera rörliga blogginlägg i en mer professionell miljö.

NEVI koncernen kommer vara aktiva ägare och vi ser möjligheter till en kommersiell framgång, såväl lokalt som internationellt. Per dags dato äger NEVI koncernen 13,75 % av Bolagets kapital och röster. VideoBur Sthlm AB har ett aktiekapital på cirka 500 000 SEK.

För mer information om Videobur Sthlm AB:
Hemsida: Videoburst.se

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar