NEVI investerar i IT-bolaget CGIT

Report this content

Stockholm 2017-06-20

New Equity Venture har beslutat sig för att investera i IT-bolaget CGIT Holding AB med helägda dotterbolaget CGIT AB (CGIT). CGIT är ett IT-bolag med inriktning: datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn och har lång och gedigen erfarenhet inom branschen.

NEVI investerar initialt 396 000 SEK för  24,81 % kapitalet och 14,80 % av rösterna. Vidare har NEVI för avsikt att investera ytterligare 1,0 MSEK som tillväxtkapital.   

Kort om CGIT:
CGIT Holding AB
Huvudkontor:Göteborg
Antalet medarbetare: ca 25 stycken  
Omsättning: 2016 cirka 43 MSEK 2015  39 MSEK
Resultat:  2016 ca 0,2 MSEK 2015 ca 0,1 MSEK  
Hemsida: www.cgit.se
E-mail: info(at)cgit.se
VD: Mattias Bergkvist 

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar