NEVI:s dotterbolag förvärvar Bolaget Zoomability AB

Stockholm 2017-01-05 

New Equity Venture helägda dotterbolag A IT-solutions AB har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört ett förvärv av bolaget Zoomability AB. Zoomability säljer och utvecklar fyrhjulsdrivna fordon drivna på el, för mer information om Zoomability, se länken: Zoomability och för finansiell information se länk: finansiellt.
 

Förvärvet genomfördes via apportemission och NEVI koncernens ägarandel i A IT-solutions AB är efter utspädning 21,2 % från tidigare 100 %. Avtalet är villkorat att A IT-solutions AB: s revisor godkänner apportegendomen. I samband med att Bolagsverket registrerar ärendet kommer A IT-solutions AB byta namn till Zoomability Int AB. Mer information om den nya gruppen kommer presenteras inom kort.

För mer information om Zoomability se:
Hemsida: www.zoomability.com
E-post: info(at)zoomability.com        

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2017.
 


New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar