NEVI:s dotterbolag förvärvar två Bolag

Stockholm 2016-11-29

NEVI:s dotterbolag (Power & Tower Holding AB, ägande 87,9 %) har meddelat New Equity Venture Int AB om att Bolaget ingått avtal om att förvärva två Bolag. Bolagen som förvärvats är: Power and Tower Technologies och Kerr Electrical Technologies. Bolagen bedriver verksamhet inom infrastruktur, med säte i Florida, USA. Bolagen omsatte första halvåret 2016 tillsammans cirka 956 000 USD med ett negativt EBIT-resultat 1 000 USD. Bolagen har cirka 30 medarbetare.

Förvärven genomfördes via apportemission och NEVI-koncernens ägarandel i Power & Tower Holding AB är efter utspädning 25,12 % av kapitalet från tidigare 87,9 %. Avtalet är villkorat att Power & Tower Holding AB:s revisor godkänner apportegendomen samt att extrastämman i Bolaget röster för nyemissionen. Mer information om Bolagen kommer presenteras inom kort.

Uttalande:

The NEVI group is proud to announce the recent partnering with Kerr Electrical Technologies and Power and Tower Technologies. Kerr Electrical Technologies has been a full service electrical contracting firm since 1996 and for over 20 years has been serving North America in the High Voltage and wireless telecommunications utility industries. Kerr began Partnering with Power and Tower Technologies in 2015 when Power and Tower landed a contract for directional boring on the Google expansion project North America. Power and Tower specializing in underground directional boring and last mile fiber installations is able to offer the telecommunications industry a truly turn Key service with the compliments of Kerr.

Both companies will be focused on growth in both the Telecommunication and Electrical Services industries maximizing their relationships with companies such as Google, AT&T, Sprint, FPL, Verizon and Ericsson. The two entities will be continuing to complement each other’s growth potential as Power and Tower SA opening up Global market potentials with NEVI over the coming years.

För mer info om bolagen:

Hemsida:
Power & Tower: http://powerandtowertechnologies.com/

Kerr Electrical Technologies: http://www.kerrelectrical.com/

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar