NEVI:s innehav Ayima redovisade drygt 114 MSEK i försäljning 2016

Stockholm 2017-02-03

New Equity Ventures innehav Ayima (ägande 22,2 % av kapitalet & 15,8 % av rösterna) har idag publicerat Bolagets årsredovisning för 2016. Omsättningen landade på drygt 114 MSEK (£10 469 902) med resultat efter skatt på drygt 6,6 MSEK(£606 755). Det är en ökning från året innan då omsättningen var £ 6 034 007 med ett resultat efter skatt på £ 57 855. New Equity Venture dotterbolag förvärvade Ayima Holdings Ltd 2017-01-31.

För mer information om Ayima:

Hemsida: www.ayima.com

E-mail: press(at)ayima.com

CEO: Mike Jacobson

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar